Strona główna » Regulamin

Regulamin


Serwis www.tanie-opakowanie.pl jest sklepem prowadzącym działalność handlową, tj. sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem sieci Internet. Przed skorzystaniem z oferty sklepu tanie-opakowanie.pl konieczne jest zapoznanie się z poniższym regulaminem korzystania z usług. Regulamin obowiązujący w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”),

Postanowienia ogólne
 • Sklep www.tanie-opakowanie.pl działający pod adresem internetowymwww.tanie-opakowanie.pl jest własnością firmy BIO-ANABIS Krzysztof Szczepanik ul. Fiołkowa 16. 32-091 Michałowice
 • Kontakt odbywa się poprzez: adres poczty elektronicznej sklepu: biuro@tanie-opakowanie.pl lub telefonicznie pod numerem: 12 415 88 77, 12 415 86 58. 
 • Realizacja sprzedaży przez sklep www.tanie-opakowanie.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu.
 • Wymagania techniczne. Do korzystania z usług tanie-opakowanie.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz numer telefonu kontaktowego. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Klienta rejestrującego się w sklepie tanie-opakowanie.pl. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu “cookie” oraz włączoną obsługę JavaScript. Szczegóły znajdują się na stronie sklepu w Polityce prywatności i cookies.

Zamówienia
 • Przed rozpoczęciem korzystanie z serwisu www.tanie-opakowanie.pl należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 • Sklep www.tanie-opakowanie.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowe www.tanie-opakowanie.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny.
 • Sklep www.tanie-opakowanie.pl wykonuje usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Z oferty sklepu www.tanie-opakowanie.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną według przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną. W celu korzystania z oferty sklepu tanie-opakowanie.pl nie ma konieczności rejestracji konta Klienta w sklepie tanie-opakowanie.pl. W przypadku założenia indywidualnego Konta przypisanego do adresu e-mail Klient może je usunąć w dowolnym momencie korzystając z opcji „Usuń konto” lub kontaktując się ze sklepem: (e-mail: biuro@tanie-opakowanie.pl lub telefonicznie pod nr 12 415 88 77, 12 415 86 58 .
 • Zamieszczone na stronie sklepu www.tanie-opakowanie.pl informacje o produktach, np: opis, skład, wartość odżywcza, informacja o alergenach, masa netto itp. pochodzą od producentów produktów. Sklep www.tanie-opakowanie.pl dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia i opisy produktów prezentowane na stronie internetowej tanie-opakowanie.pl odpowiadały produktom dostępnym w sprzedaży, mogą się one jednak od siebie różnić. Zdjęcia i opisy produktów oferowanych w sklepie internetowym służą celom informacyjnym. W razie wątpliwości, zanim dokona zakupu, klient może skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: biuro@tanie-opakowanie.pl (czas oczekiwania na odpowiedź nie dłuższy niż jeden dzień roboczy) lub zadzwonić do sklepu, zanim dokona zakupu – w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00-16:00.
 • Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.
 • Daty ważności produktów faktycznie dostarczonych mogą różnić się od dat ważności produktów umieszczonych na stronie sklepu tanie-opakowanie.pl w związku z rotacją produktów w magazynie.
 • Przedstawiona oferta sklepu nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 • Ceny wszystkich prezentowanych produktów w ofercie sklepu są cenami detalicznymi brutto (z VAT) wyrażonymi w złotych polskich (nie zawierają kosztów dostawy). Zamieszczona oferta wraz z podanymi cenami obowiązuje do czasu jej odwołania. Oferta wraz z cenami ma charakter wiążący w chwili realizacji zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny/dostępności w przypadku zmiany ceny/dostępności w magazynach producentów.
 • Sklep tanie-opakowanie.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów lub uzależnienia ich od wartości zamówienia Klienta. O ewentualnych ograniczeniach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.
 • Sklep tanie-opakowanie.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w sytuacji, gdy produkt został wycofany ze sprzedaży na terenie Polski.
 • Sklep tanie-opakowanie.pl przewiduje możliwość wprowadzenia programów przyznających dodatkowe korzyści dla Klientów – np. rabaty, bony lojalnościowe, upusty specjalne, upusty okolicznościowe. Zasady uczestnictwa w takich programach określać będzie każdorazowo odrębny regulamin.
 • Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez Klienta oferty sklepu tanie-opakowanie.pl przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu tanie-opakowanie.pl, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności i godziny dostawy.
 • Składanie zamówienia odbywa się po wyborze artykułów z oferty sklepu znajdujących się na stronie serwisu www. tanie-opakowanie.pl poprzez wypełnienie formularza zamówień. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, zgodnie ze wskazaniami w formularzu zamówienia.
 • Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Klienta. Potwierdzenie złożenia zamówienia wysłane z serwisu tanie-opakowanie.pl będzie zawierało m.in.: numer zamówienia, listę zamawianych produktów, formę płatności, adres dostawy, wartość zamówienia wraz z ewentualnymi kosztami dostawy.
 • Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku istotnej wartości zamówienia lub gdy zamówienie obejmuje dużą liczbę danego produktu, istotnie odbiegającą od liczby, jakie zazwyczaj są przedmiotem zamówień, bądź też w przypadku istnienia podejrzenia podania przez osobę składającą zamówienie nieprawdziwych danych) uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.
 • Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta w siedzibie sklepu tanie-opakowanie.pl. Umowa sprzedaży zawierana jest na okres minimum 7 dni.
 • Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta są realizowane w następny dzień roboczy. Czas realizacji zamówień sklep wykonuje bez zbędnej zwłoki do 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na konto.
 • Klient, który nie wpłacił za zamówienie otrzymuje po 14 dniach od złożenia zamówienia informację, że jest ono anulowane, bez obciążania Klienta jakimikolwiek kosztami. Anulowane zamówienie może być zrealizowane po konsultacji ze sklepem.

 
MOŻLIWOŚĆ ZMIANY ZAMÓWIENIA
 • Klientów może mieć możliwość wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu odpowiednio wcześniej, kontaktując się ze telefonicznie ze sklepem 692 44 11 64, 604 58 30 11   Uzależnione jest to od etapu, na których znajduje się realizacja zamówienia.

Możliwość anulowania zamówienia
 • Klient ma prawo do anulowania transakcji bez podania przyczyny, ale powiadamia niezwłocznie o tym fakcie sklep telefonicznie lub e-mailem. Otrzymanie odpowiedzi na e-mail z informacją o potwierdzeniu i przyjęciu rezygnacji przez sklep jest równorzędny z anulowaniem transakcji.

Dostawa, koszty dostawy.
 • Koszt dostawy określony jest każdorazowo podczas składania zamówienia.
 • Zamówienia dostarczane są do Klienta przesyłką kurierską. 
 • Możliwy jest również odbiór osobisty w punkcie pod adresem: ul. Kazimierza Wyki 5, 31-223  Kraków. Po odbiór zamówienia w punkcie należy zgłaszać się wyłącznie po otrzymaniu informacji e-mail o zrealizowaniu zamówienia i możliwości odbioru.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia w przypadku nieudanej próby dostarczenia z winy Klienta: błędnego podania adresu, kodu pocztowego, nieodebrania przesyłki w terminie lub odmowy odbioru zamówionego produktu.
 • Składając zamówienie Klient – zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu – dokonuje wyboru miejsca dostawy. W konsekwencji, Klient winien być obecny we wskazanym przez siebie miejscu i wybranym czasie dostawy.
 • W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo. Kurier podejmie 3 dodatkowe próby dostarczenia przesyłki w kolejnych dniach roboczych, po czym zostanie ona odesłana do sklepu tanie-opakowanie.pl. Sklep tanie-opakowanie.pl nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta. Sklep tanie-opakowanie.pl spróbuje wysłać przesyłkę ponownie po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty za powtórną wysyłkę z przyczyn leżących po stronie Klienta.
 • Sklep tanie-opakowanie.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania pracownika firmy kurierskiej przy doręczeniu zamówienia.
 • Zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres przez firmę kurierską najpóźniej trzeciego dnia roboczego od momentu oddania zamówienia do realizacji przez sklep tanie-opakowanie.pl. Podany czas dostawy przesyłek kurierskich ma charakter informacyjny.
 • Sklep tanie-opakowanie.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu. Sklep tanie-opakowanie.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przesyłek spowodowane działaniem lub zaniechaniem firmy kurierskiej. Kurierzy dostarczają paczki w dni robocze w godzinach 9:00 – 17:00. Jeśli w tym czasie odbiór przesyłki nie jest możliwy najlepszym rozwiązaniem jest podanie adresu przesyłki do miejsca pracy koniecznie z nazwą firmy.
 • W komentarzach – przy składaniu zamówienia – można zasugerować przedział godzinowy dostarczenia paczki, jednak nie ma gwarancji dostarczenia paczki we wskazanym przez Klienta przedziale czasowym. Kurierzy mają wyznaczoną trasę i nie mają możliwości doręczenia paczki wyłącznie we wskazanym przedziale godzin lub o konkretnej godzinie.
 • Dostawca firmy kurierskiej może wydać przesyłkę osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta. Sklep tanie-opakowanie.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie zamówienia do rąk własnych Klienta.
 • Klient ma obowiązek otworzyć paczkę w obecności kuriera. W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu, Klient powinien złożyć reklamację u kuriera. Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sklepem tanie-opakowanie.pl po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego.

Prawo odstąpienia od umowy
 • Zwroty są rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014r. Poz. 827).
 • Klient, który zawarł umowę może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy (art. 34 ust. 2 w zw. Z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta). Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (art. 33 powyższej ustawy).
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 •     a) dla umowy polegającej na wydaniu rzeczy – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 •     b) w przypadku umowy, która:
 • – obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 •     polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 • Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W celu odstąpienia od umowy i anulowania transakcji, klient powiadamia niezwłocznie o tym fakcie Sklep telefonicznie lub  e-mailem. Sklep niezwłocznie przesyła konsumentowi wiadomość email z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Umowę taką uważa się za niezawartą.Oświadczenie, o którym mowa powyżej, można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny na dole strony.
 • Prawo odstąpienia od umowy lub zwrot zakupionego towaru przysługuje również w sytuacji, kiedy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. W tym celu zaleca się by sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane zaleca się w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sklepem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 • Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 • Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że strony porozumiały się co do innego sposobu zwrotu, który nie wiąże się dla konsumenta z żadnymi kosztami.
 • Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 •  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
Reklamacje
 • Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) w związku ze zmianami nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014r. poz. 827). Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 • Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wadę fizyczną (prawną). Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Wada prawna polegać może na ograniczeniu w korzystaniu lub rozporządzaniu produktem znajdującym się w ofercie Sklepu wynikającym z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 • Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy, w szczególności w sytuacji kiedy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. W tym celu zaleca się by sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane zaleca się w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sklepem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 • W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę w terminie 1 dnia od otwarcia opakowania (jednakże nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub jego przydatności do spożycia). W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem tanie-opakowanie.pl.
W pozostałych przypadkach reklamacje mogą być przesyłane:

        pocztą elektroniczną na adres: biuro@tanie-opakowanie.pl
        listem poleconym na adres: BIO-ANABIS Krzysztof Szczepanik ul. Kazimierza Wyki 5, 31-223- Kraków
        oraz telefonicznie: 12 415 88 77, 12 415 86 58

W oświadczeniu dotyczącym reklamacji Klient powinien wskazać:
 • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;  
 • żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową poprzez wymianę produktu lub oświadczenie odstąpieniu od Umowy Sprzedaż; oraz dane kontaktowe składającego reklamację.

W toku reklamacji klientowi przysługuje uprawnienie:
 • Odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy
 • Wymiany produktu.
 • Oświadczenie o obniżeniu ceny
 • W przypadku reklamacji produktów należy odesłać go w stanie nienaruszonym (w nieuszkodzonym opakowaniu i bez śladów użytkowania) wraz dowodem zakupu.
 • Sklep zobowiązuje się do poinformowania Klienta o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 7 dni od daty jej złożenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zgodnie z ustawą o prawach konsumenta termin ten może zostać wydłużony do 30 dni, o czym Klient będzie poinformowany przez Sklep przed jego upływem z podaniem przyczyn jego wydłużenia. Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji
 • Wymiana towaru następuje po uznaniu reklamacji przez Sklep w okresie 7 dni oraz w tym terminie następuje wysłanie nowego towaru lub zwrot równowartości towaru w sposób odpowiadający sposobowi dokonanej uprzednio zapłaty.
 • Koszty przesyłki (zwrotu towaru) ponosi Klient. Koszty ponownego wysłania wadliwego produktu ponosi Sklep.
 • Sklep tanie-opakowanie.pl nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.
 • Sklep tanie-opakowanie.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów Klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. w sytuacji kiedy Klient nie przechowywał produktów zgodnie z określonymi zasadami ich przechowywania).
 • Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej sklepu tanie-opakowanie.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.
Dni wolne
Sklep tanie-opakowanie.pl realizuje zamówienia w dni robocze.
Sklep tanie-opakowanie.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zrealizować dostawy.

ODMOWA REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Sklep tanie-opakowanie.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
 • zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez sklep tanie-opakowanie.pl za wymagające potwierdzenia,
 • Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.
 • Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych.
Sklep tanie-opakowanie.pl zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży dla Klienta ze względu na aktualny stan magazynowy produktów będących w ofercie. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

DOWÓD ZAKUPU – PARAGON, FAKTURA

Do zamówienia każdorazowo dołączany jest paragon. Podczas składania zamówienia Klient ma możliwość zgłoszenia prośby o wystawienie faktury VAT, obejmująca dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia sklep tanie-opakowanie.pl do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. W przypadku braku informacji o chęci otrzymania faktury VAT domyślenie do zrealizowanego zamówienia dołączony zostanie paragon.

Płatności
Płatności dokonywane są w polskich złotych (PLN).
Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:
- gotówką lub przy pomocy karty płatniczej przy dostarczeniu przez kuriera (opcja za pobraniem)
- przelew bankowy – nr konta i dane dla przelewów:

BIO-ANABIS Krzysztof Szczepanik
ul. Fiołkowa 16. 32-091 Michałowice

NIP: 678-189-46-26

nr rachunku bankowego:
ING Bank Śląski S.A. – 41105014451000009140333072

- gotówką lub kartą płatniczą
- za pomocą platformy dotpay.

Sklep tanie-opakowanie.pl nie ponosi odpowiedzialności za przelewy dokonywane na rzecz tanie-opakowanie.pl wykonane na numer rachunku nie będący własnością tanie-opakowanie.pl Sklep tanie-opakowanie.pl dokona zwrotu pełnej wpłaconej przez Klienta kwoty na konto, z którego dokonano płatności w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta lub anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego. Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane.

Obowiązek podawania prawdziwych informacji
 • Klient korzystający z usług sklepu tanie-opakowanie.pl ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. W przeciwnym razie, sklep tanie-opakowanie.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi.

Dostarczenie wiadomości e-mail
 • Sklep tanie-opakowanie.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.

Zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym
 • Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.) klient zobowiązany jest do nie dostarczania danych o charakterze bezprawnym.

Zmiana regulaminu
 • Sklep tanie-opakowanie.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie sklepu tanie-opakowanie.pl.

Sprawy sporne
 • Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

Prawa autorskie
 • Wszelkie prawa do strony serwisu tanie-opakowanie.pl, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów serwisu są zastrzeżone.
 • Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na stronie serwisu nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.
 • Z elementów strony serwisu można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).
 • Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody tanie-opakowanie.pl, kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Strony w całości lub w części.
 
Ochrona danych osobowych
 • Ochrona danych osobowych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”),
 • Na potrzeby niniejszego regulaminu, w przypadku wątpliwości, przyjmuje się poniższe definicje:
 • “dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (“osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 •  “przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • “ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;
 • “administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
 • “podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 
 • Przetwarzanie danych w wyniku złożonego zamówienia odbywa się wyłącznie na postawie zgody dobrowolnie wyrażonej przez Zamawiającego. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywa się za pośrednictwem adresu mailowego serwisu, dostępnych infolinii telefonicznych oraz pisemnie na adres korespondencyjny: BIO-ANABIS Krzysztof Szczepanik ul. Fiołkowa 16. 32-091 Michałowice
 • Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest BIO-ANABIS Krzysztof Szczepanik ul. Fiołkowa 16. 32-091 Michałowice
 • Celem przetwarzania danych osobowych w ramach serwisu tanie-opakowanie.pl pozyskiwanych na warunkach opisanych w art. 6 ODO, jest rejestracja konta w sklepie internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem oraz przyjęcie i realizacja zamówienia złożonego w wyniku dobrowolnie wypełnionego formularza zamówienia oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 • Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji zamówienia jest personel serwisu tanie-opakowanie.pl oraz osoby trzecie, którym powierzono realizację zamówienia, w tym pracownicy firm kurierskich wskazanych w niniejszym regulaminie.
 • Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane, w przypadku uzyskania danych osobowych na podstawie zgody uprawnionego trwa aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia wzajemnych roszczeń. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, czas przetwarzania jest równoznaczny z okresem realizacji zamówienia.
 • Minimalny zakres danych osobowych niezbędnych do przekazania administratorowi określa formularz Zamówienia. Podanie danych osobowych w ich minimalnym zakresie jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją ich nie podania jest brak możliwości skutecznego złożenia i realizacji zamówienia.
 •  Zamawiający jest uprawniony do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz informacji dotyczących: celu przetwarzania; kategorii odnośnych danych osobowych; informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; planowanego okresu przechowywania danych osobowych, prawa do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego; jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle; zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 • Zamawiający ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą; ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia za pośrednictwem e-mail na adres: biuro@tanie-opakowanie.pl
 • Zamawiający ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
 • Zamawiający ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym przetwarzanych w celach marketingowych – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. W takim przypadku administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Zamawiający ma prawo do składania skarg i uwag bezpośrednio do administratora za pośrednictwem środków komunikacji – e-mail na adres: biuro@tanie-opakowanie.pl  Zamawiający ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych; dane adresowe: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax.22 531 00 01, Infolinia: 606-950-000, kancelaria@uodo.gov.pl
 • W ramach oświadczeń składanych przez Zamawiającego za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamawiający może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Brak powyższej zgody nie rzutuje na realizację usług świadczonych w ramach serwisu tanie-opakowanie.pl
 • Wszystkie zgody są dobrowolne. Każdą ze zgód Klient może wyrazić na etapie zakładania konta w serwisie tanie-opakowanie.pl, jak i później, w ustawieniach swojego profilu.Każda z wyrażonych uprzednio zgód może być wycofana przez Klienta w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), np. w sekcji konta profilowego „Moje konto” lub poprzez kontakt telefoniczny ze sklepem +48 692 44 11 64, +48 604 58 30 11 . Po usunięciu konta zgody będą przetwarzane w celach komunikacji marketingowej przez okres 3 kolejnych lat od momentu usunięcia konta, chyba że Klient wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania ich (szczegóły znajdują się na stronie sklepu w Polityce Prywatności)

Treści zgód
Klient może w dowolnym momencie dobrowolnie wyrazić lub wycofać zgody:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. adresu e-mail, przez BIOANABIS w celu kierowania do mnie marketingu bezpośredniego, tj. newslettera, informacji handlowych oraz kuponów rabatowych”.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. numeru telefonu, przez BIOANABIS w celu kierowania do mnie treści marketingowych, informacji handlowych oraz kuponów rabatowych”.
„Wyrażam zgodę na wykonywanie marketingu bezpośredniego przez BIOANABIS zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne”.

Powyższe zgody wchodzą w życie w momencie ich wyrażenia i tak samo tracą ważność w chwili wycofania ich przez Klienta.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu